Ẩm thực

  • -1-1.JPG
  • 0d86c3f94f3300c816e87859b924a3e1.jpg
  • -4.JPG
  • -1.JPG
  • 2c7067a9c348519d870c7b94cdf869cf.JPG

B?a ?n sáng

-2.JPG
Chúng tôi phục vụ bữa sáng đơn giản trên tầng 1 của khách sạn. Bạn có thể ăn tại địa điểm hoặc đưa ra phòng của bạn.

| Giờ mở cửa |
6:30 sáng - 9:30 sáng

| Giá |
Miễn phí